Musimy zweryfikować Twoje konto w przeciągu 15 dni

Branża bukmacherska jest ściśle regulowana przepisami prawa. Ustawa hazardowa narzuca na nas obowiązek przeprowadzenia należytej weryfikacji podmiotów, z którymi nawiązujemy współpracę. Dlatego też, jesteśmy zobowiązani prosić Państwa o przedstawienie dokumentów wymaganych przez BEM w procesie należytej weryfikacji partnerów, w uzasanionym zakresie (może to dotyczyć również dokumentacji finansowej).

Ochrona danych: BEM zobowiązuje się stosować do wszystkich obowiązków i regulacji wymaganych przepisami prawa w zakresie ochrony danych i prywatności (włączając w to GDPR). Ze względu na specifykę naszej działalności prztwarzamy wiele danych osobowych, uważanych za bardzo wrażliwe, więc zapewniamy, że utrzymujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności wszystkich danych, w tym danych, które otrzymamy w procesie należytej weryfikacji partnerów.
Nasi pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie swoich obowiązków i podpisali pisemne umowy o zachowaniu poufności. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z naszym departamentem ochrony danych pod tym adresem: privacy.team@betclicgroup.com.

W przypadku, gdy taka dokumentacja nie zostanie przedstawiona w przewidzianym terminie żądania lub dokumentacja nie jest zgodna z wymogami BEM, możemy poprosić o podanie dalszych informacji. Ponadto, podczas przeprowadzania należytej weryfikacji partnerów, może zajść potrzeba zawieszenia usług / umowy, dopóki wszystkie warunki nie zostaną całkowicie spełnione.

Dokumentacja polskich spółek

Uwaga: Jeśli masz polską spółkę, potrzebujemy następujących dokumentów:

1. Aktualny wypis spółki z KRS

Dokumentacja zagranicznych spółek

Uwaga: Jeśli masz zagraniczną spółkę, potrzebujemy następujących dokumentów:

1. Aktualny wypis spółki z rejestru przedsiębiorców właściwego dla danego kraju
2. Dokument wskazujący osoby, upoważnione do zawierania umów w imieniu spółki

Dokumentacja jednoosobowych działalności gospodarczych

Uwaga: Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, potrzebujemy następujących dokumentów:

1. Aktualny wypis działalności z CEIDG
8. Skan dokumentu tożsamości

Dodatkowe uwagi w zakresie wymaganej dokumentacji i certyfikatów:

Wszystkie dokumenty muszą zostać do nas przesłane w formie skanów drogą mailową w celu weryfikacji.

BEM zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów i informacji, jak również ich okresowej aktualizacji.

Wyślij swoje dokumenty na podany adres e-mail: documents@betclicgroup.com